Entreprenadsläp

När du köper ett entreprenadsläp får du ett släp som är väldigt kraftigt och som du kan använda, dels för transport av din entreprenadmaskin, men även för att transportera tyngre utrustning, grus eller sten.

Entreprenadsläpen vi säljer har praktiska funktioner inbyggda redan i grundutförande men vi har ett flertal tillval man kan köpa till för att få ett ännu mer praktiskt entreprenadsläp.
Du hittar alla tiiibehören listade under respektive entreprenadsläp.

Alla produkter